Skip to content

Salgs- og handelsbetingelser

Alle produkter i denne shop udgår fra Tove Lucka, og Spirituel Undervisningscenter, CVR nr. 26467888.

Vi kan kontaktes på: mail@tovelucka.dk samt telefon: 3514 3512

Købmagergade 55,3, 1150 København K

Der kan betales med Dankort, VISA, MasterCard, Visa Electron samt bankoverførsel.
Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms.

Hvilke produkter sælges i shoppen?

Bøger, kort, CDer samt digitale online-produkter: mp3 filer til download, videoer og onlinekurser.

Produktinformation:

På tovelucka.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Tove Lucka via mail@tovelucka.dk

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra tovelucka.dk.

Reklamation ved køb af fysiske varer:

Tovelucka.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til tovelucka.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til tovelucka.dk inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Risikoen for hændelig forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Tovelucka.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for tovelucka.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout eller lignende.

tovelucka.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:

Meddeler Kunden tovelucka.dk, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler tovelucka.dk det modtagne beløb. Dette gælder dog ikke downloads – se betingelser for downloads nedenfor.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler, at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private – det gælder ikke varer solgt til virksomheder samt downloads af enhver art.

Downloads:

Du vil umiddelbart efter køb af download modtage en mail med et link, hvorfra du kan hente din vare. 

Alle downloads i tovelucka.dk er beskyttet af dansk lovgivning om ophavsret. Krænkelser af ophavsretten kan resultere i erstatningskrav.

Du må dog gerne:

 • Videresende musikken til dig selv eller andre i din husstand
 • Overføre meditationen/musikken til en bærbar musikafspiller, der tilhører dig eller andre i din husstand
 • Kopiere meditationen/musikken til en CD og spille den til et privat arrangement (også hos andre)
 • Kopiere meditationen/musikken til en CD og lytte til den på dit arbejde, skole osv.
 • Kopiere meditationen/musikken til en CD til bilen, sommerhuset, båden og til din discman

Men du må ikke:

 • Videresende meditationen/musikken til personer udenfor din husstand
 • Overføre meditationen/musikken til en bærbar musikafspiller, der tilhører personer udenfor din husstand
 • Forære kopier af den meditation/musik du har købt væk f.eks. på en CD
 • Udlåne, bytte eller sælge den meditation/musik, du har købt
 • Der er ingen fortrydelses- eller returret på downloads i henhold til reglerne i forbrugeraftaleloven.

Antal download: Du kan max. downloade hvert tilsendt link / lydfil 3 gange. Efter download, kan du naturligvis gemme og høre lydfilen så ofte du vil.

Kreditkort – leveringstid ved køb med kreditkort: Leveringstiden for digitale-produkter sker i løbet af få minutter, afhængig af hvor hurtigt e-mailen med download linket når frem til din e-mail, samt din betaling bliver godkendt hos NETS.

Bankoverførsel – leveringstid ved køb med bankoverførsel: Ved bank indbetaling sendes linket til lydfilen/ lydfilerne så snart jeg har registreret din indbetaling. Typisk i løbet af 1-3 bankdage.
Ved bank indbetaling bedes du skrive det ordrenummer du får ved købet, for hurtigere ekspedering.

Bank: Nordea, Reg. nr.: 2124 – Konto nr.: 4393408168

Bankoverførsel fra udlandet: IBAN=  DK6120004393408168

Bank SWIFT kode = NDEADKKK

Husk at indbetale i danske kroner samt gebyret.

Betalingsbetingelser

Som køber skal du levere en funktionel mailadresse, hvorpå du kan modtage de lydfiler, du har købt til download.

Det er dit ansvar at sikre, at mailen fra mail@tovelucka.dk ikke havner i dit spamfilter.

Tove Lucka kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dys-funktionelle mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os og oplyser en korrekt mailadresse.

Du modtager en kvittering for dit køb på din mailadresse, og det er dit eget ansvar at gemme denne.

På denne hjemmeside kan der benyttes Dankort, VISA, MasterCard, Visa Electron samt bankoverførsel. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede.

Registrering af data

Tovelucka.dk gemmer ikke kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre i web-forretningens systemer, når dit køb er afsluttet.

Fortrydelsesret

Ved køb frasiger du fortrydelsesretten. Der ydes ikke fortrydelsesret på digitale produkter (som e-bøger, lydbøger, film og mp3 filer til download), såfremt download er påbegyndt.
Jævnfør ”Lov om forbrugeraftale § 18, stk. 2, nr. 13”

Ved køb af digitale produkter, giver du derfor dit samtykke til, at du ikke har fortrydelsesret på dit køb.

Rettigheder

Tove Lucka har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt.
Ved køb opnås brugsret til det digitale produkt og materiale. Brugsretten er personlig.
Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Kopiering

De filer, du køber, i tovelucka.dk er ophavsretligt beskyttet, og brugen af filerne kan kun ske i det omfang, det er udtrykkeligt hjemlet i denne aftale eller i henhold til bestemmelser i ophavsretsloven.
Du må kun benytte de filer, du køber hos tovelucka.dk til personlig brug.

Du må således hverken forære, udlåne, bytte, sælge, kopiere, mangfoldiggøre, videresende eller på anden måde overføre filerne til personer uden for din husstand, ligesom kommerciel brug, udleje, salg eller offentlig afspilning af den downloadede lydfil ikke er tilladt uden særskilt aftale med Tove Lucka.

Ovennævnte forbud gælder også eventuelle personlige kopier af de filer, som du har købt hos tovelucka.dk. Du må derimod gerne overføre de købte lydfiler til en bærbar musikafspiller, mobiltelefon, tablet eller lign., der tilhører dig selv eller personer indenfor din husstand. Kopien må dog under ingen omstændigheder anvendes til offentlig afspilning.

Reklamation

Hvis der mod forventning er fejl eller mangler ved det produkt, du har downloadet, kan der reklameres til Tove Lucka på mail@tovelucka.dk. Dette skal ske indenfor rimelig tid efter manglen er opdaget.
Får du problemer med brugen af tovelucka.dk, eller har du spørgsmål vedr. køb, kan du tillige skrive til Tove Lucka.

Lovvalg og værneting

Uoverensstemmelser mellem Tove Lucka og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

Meditation og healing
FÅ en gratis meditation

og GRATIS adgang til

dit spirituelle bibliotek
+
 • Hjælp til at håndtere sensitivitet.
 • Opdag dine psykiske evner.
 • Hjælp til kontakt med dine engle.
 • Meditations- og healingsbillede.
 • Viden, inspiration og hjælp til et lettere liv og meget mere…