Skip to content

Spirituelt Uddannelsescenters formål

Dine clairvoyante og healende evner som en naturlig del af livet

Det vigtigt for Spirituelt Uddannelsescenter, at de clairvoyante og healende evner er en naturlig del af livet. Derfor vil al undervisning samt miljøet på uddannelsen være jordnær med himlen indenfor rækkevidde – dvs. at vi bevidst bruger den åndelige verden, som alle jo er en del af, men som de fleste kun bruger på det ubevidste plan i det daglige.
 
Vi lægger vægt på, at clairvoyance skal bruges til at hjælpe andre med at komme videre i deres liv – på deres måde med ansvarlighed og kompetence. Og at healing skal bruges til at hjælpe andre med at skabe balance i deres energisystem og dermed balance i deres følelses- og tankestruktur samt i deres fysiske krop med ansvarlighed og kompetence. Det er derfor hele grundlaget for uddannelserne til Clairvoyant vejleder og Proceshealer på Spirituelt Uddannelsescenter.

Formålet

Formålet for Spirituelt Uddannelsescenter er at uddanne kompetente clairvoyante vejledere og proceshealere, der bl.a. via uddannelsen har gennemgået en dyb personlig udvikling, således at de er i stand at skelne mellem egne problematikker og klientens. Og således at den studerende bliver så ren og stærk en kanal. For på den måde at være i stand til at hjælpe klienten på bedst mulige måde.

Skolen lægger vægt på udviklingsdelen i den clairvoyante vejledning, dvs. at den skal være konkret og fremadrettet, så klienten får brugbare redskaber til at arbejde med sig selv. Og at proceshealeren målretter sin healing på klientens aktuelle udfordringer og supplerer med clairvoyant hjælp samt andre rådgivnings- og behandlingsformer, så klienten hjælpes på den mest optimale måde.

Et solidt teoretisk fundament

Det er i øvrigt vigtigt for Spirituelt Uddannelsescenter, at de færdigt uddannede clairvoyante og healere fra skolen har en stor teoretisk viden om, hvad der ligger bag clairvoyance og healing såsom viden om energier, den åndelige verden, menneskets opbygning mm. Samt at de er i stand til at kommunikere med klienterne samt rumme og respektere klienternes følelser, sind og i det hele taget den store mangfoldighed, der findes af os mennesker.

FÅ en gratis meditation

og GRATIS adgang til

dit spirituelle bibliotek
+
  • Hjælp til at håndtere sensitivitet.
  • Opdag dine psykiske evner.
  • Hjælp til kontakt med dine engle.
  • Meditations- og healingsbillede.
  • Viden, inspiration og hjælp til et lettere liv og meget mere…