Bliv professionel clairvoyant

Uddan dig på en af Danmarks mest seriøse Clairvoyanceskoler

clairvoyanceskole

Næste holdstart: 1. februar 2019

00
Dage
00
Timer
00
Minutter
00
Sekunder

Lær dig selv at kende - så du kan hjælpe dine klienter

Clairvoyancevejleder Skolens formål er at uddanne kompetente clairvoyante vejledere, der bl.a. via uddannelsen har gennemgået en dyb personlig udvikling, således at de er i stand at skelne mellem egne problematikker og klientens. For på den måde at være i stand til at hjælpe klienten med at komme videre i sit liv – på klientens måde. Og således at den studerende bliver så ren og stærk en kanal som muligt

Skolen lægger vægt på udviklingsdelen i den clairvoyante vejledning, dvs. at den skal være konkret og fremadrettet, så klienten får brugbare redskaber til at arbejde med sig selv.

Et solidt teoretisk fundament

Det er i øvrigt vigtigt for Clairvoyancevejleder skolen, at de færdigt uddannede clairvoyante fra skolen har en stor teoretisk viden om, hvad der ligger bag clairvoyance såsom viden om energier, den åndelige verden, menneskets opbygning mm. Samt at den clairvoyante er i stand til at kommunikere med klienterne samt rumme og respektere klienternes følelser, sind og i det hele taget den store mangfoldighed, der findes af os mennesker.

Tove er en rigtig dygtig lærer - hun ved, hvad hun gør!
I forbindelse med min personlige udvikling, har Tove været en fantastisk guide og igangsætter, og da hendes undervisning også er baseret på at man lærer af hinandens erfaringer, - er det dobbelt op på udviklings-kontoen 😉 !! Tusind tak for et helt fantastisk uddannelsesforløb.
Maria Winther
Clairvoyant
0
Flest undervisningstimer

Clairvoyancevejleder Skolen er den skole med flest undervisningstimer (400 timer).

0
Min. 60 prøveklienter

Det er den skole med det største krav til prøveklienter derhjemme (min. 60 stk.).

0
Supervisioner

Du får 4 x gruppesupervision og 3 individuelle super-visionssessioner efter din uddannelse er afsluttet.

0
Obligatorisk speciale

På modul 2 laver du et speciale, så du også bliver specialiseret i et andet område indenfor clairvoyance.

Er du klar til at udvikle dine evner?

Hør Tove Lucka fortælle om uddannelsen
I dette interview kan du høre om hvad clairvoyance er og om uddannelsen på Clairvoyancevejleder Skolen.

Det er en skole for seriøse, ihærdige sjæle der vil have styr sine evner
Det har til tider været hårdt, men set i bakspejlet ser jeg meningen med dine “urimelige skub”, som jeg med TAK ikke ville ha´ været foruden!! Jeg kan klart anbefale Clairvoyancevejleder Skolen til andre seriøse, ihærdige sjæle, der vil udvikle og ha´ styr på sine clairvoyante evner.
Nina Johansen
Clairvoyant
Tove er en rigtig dygtig lærer - hun ved, hvad hun gør!
I forbindelse med min personlige udvikling, har Tove været en fantastisk guide og igangsætter, og da hendes undervisning også er baseret på at man lærer af hinandens erfaringer, - er det dobbelt op på udviklings-kontoen 😉 !! Tusind tak for et helt fantastisk uddannelsesforløb.
Maria Winther
Clairvoyant

Clairvoyance Skolens uddannelse

Vi stiller store krav både i forhold til din personlige udvikling og til levering af clairvoyancer, da vi ønsker at uddanne Danmarks bedste clairvoyante.

Dette kendetegner Clairvoyancevejleder Skolen

Vi lægger vægt på, at clairvoyance skal bruges til at hjælpe andre med at komme videre i deres liv – på deres måde med ansvarlighed og kompetence, og det er derfor hele grundlaget for uddannelsen til Clairvoyant vejleder på Clairvoyancevejleder Skolen.

Undervejs i uddannelsen underviser vi naturligvis i mange discipliner indenfor clairvoyance. Her kan nævnes: afdødekontakt, spøgelsesforløsning, karmasitting, clairvoyance med healing mm. (se modulbeskrivelserne).

Derudover skal du vælge to tillægsmoduler, som er med i prisen, indenfor andre grene af clairvoyance og andre rådgivnings- og behandlingsformer. Her kan du vælge imellem bl.a. dyreclairvoyance, medieskab, kognitiv terapi, metasundhed, kropsterapi mm., så du får så stor en redskabspalette som muligt til at hjælpe dine fremtidige klienter.

Disse tillægsmoduler varetages af erfarne og kompetente undervisere indenfor hvert deres fag.

Supervision er en hel naturlig del af uddannelsen – på alle områder, hele vejen igennem. Det vil sige, at du vil få supervision i din personlige udvikling, i din kommunikation med klienten, dit arbejde generelt med klienten, klinikopbygning mm.

Du står ikke alene efter endt uddannelse

Det første år efter eksamen er der inkluderet i kursusprisen 4 gruppe-
supervisionsaftener, hvor I som hold kan hjælpe hinanden, og vi som undervisere kan rådgive og vejlede jer.

Derudover får du et klippekort på 3 individuelle supervisionstimer, som
du kan bruge hos Tove – indenfor de første to år efter endt uddannelse.

Forudsætninger for at tage clairvoyancelinjen:

For at blive optaget på Clairvoyance Skolen skal du enten have
 1. Gennemført basismodulet på Spirituelt Uddannelsescenter samt være godkendt til til Clairvoyance modulet af Tove Lucka.
 2. En uddannelse som healer eller anden behandler, hvor selvudvikling og teori om den åndelige verden har været en del af uddannelsens indhold. I dette tilfælde kan du ansøge om at komme direkte ind clairvoyancelinjen uden at deltage i Basismodulet mod at deltage i 4 dages kursus med træning i clairvoyance.

På Clairvoyancelinjen er vægten lagt på intens træning af dine clairvoyante evner og flere discipliner tilføjes. På dette modul arbejdes derudover med, at du finder din egen måde/metode at arbejde med clairvoyance på, så du bruger dine evner i din ånd.

Derudover skal du vælge to tillægsmoduler, som er med i prisen, indenfor andre grene af clairvoyance og andre rådgivnings- og behandlingsformer. Her kan du vælge imellem bl.a.

 • dyreclairvoyance
 • medieskab
 • kognitiv terapi
 • metasundhed
 • kropsterapi mm.

…som alle vil blive forbundet med din clairvoyance.

Disse tillægsmoduler varetages af erfarne og kompetente undervisere indenfor hvert deres fag.

Du kan til hver en tid (både under uddannelsen og efterfølgende) tilkøbe dig et eller flere tillægsmoduler, hvis du ønsker flere redskaber til din praksis som clairvoyant.

Vi vil tillige gå dybere ind i teorien, kommunikation og etikken.

For at oparbejde sikkerhed og rutine, skal du have min. 50 klienter til clairvoyant vejledning i privat regi, før du kan gå til eksamen.

Du vil efter hver clairvoyance modtage en evaluering og skulle lave en selvevaluering. Du får ligeledes individuel supervision af Tove Lucka på en clairvoyance session to gange i løbet af uddannelsen.

Vi fortsætter naturligvis også med din selvudvikling og meditationstræning her på Clairvoyance modulet. Og du vil under hele uddannelsen blive støttet og fulgt tæt af Tove Lucka.

Indhold på clairvoyancelinjen

Clairvoyance modulet indeholder:
 • Kontakt til den åndelige verden (herunder meditation)
 • Den åndelige verdens sprog
 • Symboler
Clairvoyance discipliner

Fortsat træning af:

 • Selvudviklingsclairvoyance
 • Fremtidsclairvoyance
 • Telefonclairvoyance
 • Platformsclairvoyance
 • Remote viewing
Træning af:
 • Karmasitting
 • Afdødekontakt
 • Platformsclairvoyance
 • Husrensning og spøgelsesforløsning
 • Kanalisering
 • Clairvoyance med healing 
Andre grene af clairvoyance og andre rådgivnings- og behandlingsformer

Du vælger min. to af disse tillægsmoduler:

 • Dyreclairvoyance
 • Medieskab
 • Kognitiv terapi
 • Metasundhed
 • Kropsterapi
 • Genkaldelsesterapi
Teori

Vi går dybere i teorien om:

 • Menneskets opbygning
 • Den åndelige verden
 • Reinkarnation
 • Karma
 • Loven om affinitet
 • De universelle principper
 • Selvudvikling
Vi arbejder videre med:
 • Meditation
 • Selvudviklende øvelser
 • Dybdearbejde med og i dig
 • Supervision til egne processer – bl.a. via clairvoyante beskeder fra underviserne
 • Clairvoyante beskeder til og fra medstuderende 
Formidling

Vi går dybere i:

 • Psykologi
 • Kommunikation
 • Redskaber til at kunne rumme klienten
 • Træning i klientprocessen
Etik

Vi fortsætter arbejdet med:

 • Tavshedspligt
  Etiske dilemmaer
Klinikopbygning
 • Hvordan starter du din virksomhed?
 • Forretningsplan
 • Økonomi
 • Marketing
Klient træning

Foruden den megen træning, der ligger i selve uddannelsen, skal du løbende, hjemme hos dig selv, have sessioner for at oparbejde en sikkerhed og en rutine. I løbet af de 1½ år, uddannelsen varer, skal du have givet 50 klienter clairvoyant vejledning for at kunne gå til eksamen.
Dine klienter vil modtage et elektronisk evalueringsskema fra skolen, som de efterfølgende skal udfylde og maile til skolen. Dette er for at hjælpe både dig og os i forhold til, hvad du evt. skal arbejde ekstra med.

Derudover laver du en selvevaluering efter hver klient, så du kommer ind i rutinen med at have fokus på, hvad du gør godt, og hvad du kan blive bedre til.
Der vil naturligvis, som i forhold til andet, være løbende supervision i forbindelse med din klient træning.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en teoretisk skriftlig og en praktisk mundtlig eksamen.

Supervision

Efter endt eksamen mødes vi 4 aftener, fordelt på et år, til gruppesupervision. Her vil der være mulighed for at udveksle erfaringer, få supervision af underviserne samt at vedligeholde kontakten til de mennesker, du har haft et socialt netværk med i løbet af uddannelsen.

Derudover vil du få et klippekort med 3 x individuel supervision, som du frit kan bruge indenfor de første 2 år, efter du er blevet eksamineret clairvoyant.

clairvoyanceskole
Kreditering
 • Clairvoyancevejleder Skolen er medlem og godkendt af Clairvoyant Foreningen
 • Clairvoyant Foreningens krav til clairvoyanceskoler er 300 timer
 • Uddannelsen til Clairvoyant vejleder indeholder: 380 timer + 50 klienttimer + tilbud om træning på skolen udenfor undervisningstiden.

Ansøg om optagelse på uddannelsen

Forudsætninger for at blive optaget på uddannelsen

Hvis du opfylder dette og har lyst til at deltage på uddannelsen, skal du udfylde ansøgningsskemaet her:

clairvoyanceskole

EFTER DU HAR SENDT ANSØGNINGEN

Efter din ansøgning er modtaget, og hvis optagelseskravene er opfyldt, vil du blive indkaldt til en optagelsessamtale. 

Tove Lucka vil under samtalen bl.a. kigge på dig clairvoyant for at se, om du har potentialet til at udvikle dine evner til at blive en super dygtig clairvoyant, og om du er klar til at starte på uddannelsen.

Kort efter samtalen vil du få at vide, om du er optaget.

Pris, praktik & varighed

Din investering

Modul 1: Kr. 23.500,-
Modul 2: Kr. 26.500,-

På begge moduler er prisen inklusive vegetarmad (weekender og fredage) samt kaffe og te.

Betaling og rabat
Hvis du betaler hele modulet ved tilsagn om optagelse på uddannelsen får du kr. 1.000,- i rabat (det gælder både ved optagelse på modul 1 og 2).

Foretrækker du ratebetaling, så betaler du som følger:

 • Modul 1: Kr. 3.500,- ved tilsagn om optagelse på uddannelsen.
  Resten af beløbet betales enten på første uddannelsesdag eller
  afdrages med kr. 2.500,- pr. måned i 8 måneder.
 • Modul 2: Kr. 4.500,- ved tilsagn om optagelse på modul 2.
  Resten af beløbet betales enten på første uddannelsesdag eller
  afdrages med kr. 2.200,- pr. måned i 10 måneder.

Underviser & Uddannelsessted

Underviser: Clairvoyant gennem 35 år Tove Lucka
Sted: Center for Indre Respons, Købmagergade 55, 1150 København K

Varighed

Uddannelsen til clairvoyancevejleder varer 1½ år – fordelt på to moduler.

1. modul: 150 timers undervisning.
2. modul: 175 timers undervisning + 50 timers klienttræning + min. 10 timers klienttræning til specialet samt 12 timers gruppesupervision + 3 timers individuel supervision efter endt uddannelse.

I alt 400 timer

Tove vejledt mig, støttet mig, skubbet mig kærligt hele vejen
Uanset om det har været op eller ned ad bakke, har Tove vejledt mig, støttet mig, skubbet mig kærligt, og dermed har JEG udviklet mig. Jeg ser tilbage på dette forløb, som noget af det bedste jeg har gjort for mig selv, og til fremtidige kursister på Clairvoyancevejleder Skolen vil jeg sige: GLÆD JER - DET ER EN FANTASTISK REJSE.
Jette Nyvang
Clairvoyant, kursist i 2011
Det er en vej i livet og en måde at opdage sig selv på
For mig er Clairvoyancevejleder Skolen ikke et eksamensbevis eller en uddannelse. Det er en vej i livet og en måde at opdage sig selv på. At være clairvoyant er en evne, ligesom det at kunne male er en evne, men at opdage at den evne som ligger i mit sind, er en evne, som jeg rent faktisk kan bruge til glæde for andre - og mig selv - er en oplevelse, som jeg for altid vil takke skolen for.
Terkel Winther
Clairvoyant

Bliv uddannet til professionel clairvoyant

- og bliv en del af et stærkt spirituelt fællesskab

Har du spørgsmål til uddannelsen eller er du i tvivl om det er noget for dig. Så kontakt mig på telefon 35 14 35 12 eller skriv til mail@tove-lucka.dk

Tove-Lucka